“…Ngày hôm nay Kim Ngưu có cơ hội để gặp gỡ những người bạn mới vui tính. Trong số những người bạn đó có...