“…Cự Giải luôn cảm thấy mình vô cùng linh động vào thời điểm này. Vì thế, việc cung hoàng đạo này phải...