“…Xem tử vi thấy Cự Giải đang ấp ủ một kế hoạch đầy tham vọng nhưng lại chưa có đủ kinh nghiệm và nguồn...