“…Bọ Cạp hãy thoải mái chia sẻ những tâm trạng của bạn với những người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu...