“…Thời gian này cung hoàng đạo Bọ Cạp đang cố gắng nỗ lực hết mình để học hỏi kinh nghiệm và kiến thức...