“…Xem tử vi thấy hôm nay, nhiều khả năng Kim Ngưu sẽ muốn vươn tay ra giúp đỡ ai đó – và họ chắc chắn sẽ...