“…Xem tử vi thấy rằng thứ 5 này, Xử Nữ có thể trò chuyện rõ ràng, trôi chảy với những người thân cận nhất...