“…Cự Giải hãy nhớ rằng những lựa chọn mà bạn đưa ra trong ngày hôm nay sẽ vô cùng quan trọng, nó quan trọng...