“…Cung hoàng đạo Kim Ngưu hãy chuẩn bị thật kĩ cho một việc quan trọng sẽ đến trong ngày hôm nay. Chính thái độ...