“…Theo xem tu vi thấy rằng thứ 5 này, nếu Song Tử tìm tòi và thử nghiệm những cách chưa ai thử, bạn có thể được...