“…Chuyện gì đã qua thì Kim Ngưu hãy cho qua luôn, đừng cảm thấy day dứt nữa. Hãy nhớ một điều rằng thành công...