“…Xem tử vi thấy hôm nay Kim Ngưu rất bận rộn với kế hoạch trong ngày, Ngưu có thể sẽ mất khá nhiều thời gian...