Xem boi nhìn các ngón tay. Các ngón tay hở là người kém thông minh, ích kỷ. Các ngón tay kín là người tính cẩn thận, lý luận,...