Bạn sẽ mong ước gấu của mình thay đổi điều gì tính cách hay ngoại hình nếu một ngày kia có một điều ước từ trên...