Xem boi ngón áp út. Ngón áp út có vân phiền não chứng tỏ bạn rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương về tình cảm, nội tâm...

Xem boi bàn tay, người có bàn tay búp măng thuộc người sống nội tâm ít bộc lộ, người có bàn tay rộng là người mang...

Xem boi nhìn các ngón tay. Các ngón tay hở là người kém thông minh, ích kỷ. Các ngón tay kín là người tính cẩn thận, lý luận,...

Xem bói lòng bàn tay để biết vận mệnh và sức khỏe. Lòng bàn tay trũng là có điềm xấu, thiếu can trường tranh đấu, thiếu...