Xem boi tướng vòng eo đoán số mệnh. Những người eo mỏng thì vất vả, eo dày thường có cuộc sống tốt, hay không có eo...