Theo xem tướng học thì người phụ nữ có vận mệnh tốt sẽ có tướng tốt được biểu hiện qua diện mao bên ngoài. Theo...

Xem tướng học nhận thấy những phụ nữ cứng rắn rất ngoan cường, có chí khí mạnh mẽ, ở một mức độ nhất định...