“…Theo bói tình yêu, trong tuần này bạn phải hy sinh nhiều thời gian ở bên gia đình, khiến Kim Ngưu dễ cảm thấy buồn...