“…Xem tử vi thấy rằng một sự kiện khá là kỳ quặc hay một biến động nào đó xảy ra trong hai ngày đầu tuần...