“…Tuần mới đã bắt đầu và những gì của tuần trước hãy gạt sang một bên Song Tử nhé. Tuần này sẽ là những...