“…Dường như một người nào đó không trung thực với Kim Ngưu và bạn sẽ phát hiện ra điều đó khi kiểm tra lại...