“…Đầu tháng này Song Ngư sẽ mong đợi có sự gia tăng trong việc chi tiêu. Đừng lo quá vì điều này chỉ là tạm...