“…Xem tử vi thấy rằng hôm nay, Sư Tử dễ mắc sai sót trong chuyện tiền bạc dẫn đến mất mát không đáng có....