“…Xem tử vi thấy rằng ngày hôm nay công việc của Song Tử tuy bộn bề khó khăn nhưng bạn đừng quên gia đình nhỏ...