“…Xem tử vi thấy rằng hôm nay Cự Giải nên chuẩn bị tinh thần trong trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình...