“…Những công việc hàng ngày khiến Sư Tử cảm thấy rất nhàm chán trong ngày hôm nay. Xem tu vi thấy Sư Tử có thể...