Hãy thành thật với bản thân mình nhé, bạn có tin rằng mình là một người có thần kinh vững vàng trước ma quỷ? Nếu bạn...