Câu hỏi: Để biết được bạn có khả năng trở thành tỷ phú hay không, đầu tiên hãy giả sử bạn rơi vào một tình huống...