Tôi đang đi tìm tâm sự bí mật của trái tim người phụ nữ… Tôi không yêu ai, vì tôi muốn dành thời gian để hiểu...