Gửi Nhân Mã, Em là cô gái Bảo Bình vốn không mạnh mẽ như anh vẫn tưởng. Thật sự thì em yếu đuối lắm, yếu đuối giữa...

Bảo Bình gửi Bạch Dương, Em nghe người ta nói:” Bảo bình thu hút Bạch Dương một cách mạnh mẽ, cũng bởi do khí chất...