Bảo Bình gửi Bạch Dương, Em nghe người ta nói:” Bảo bình thu hút Bạch Dương một cách mạnh mẽ, cũng bởi do khí chất...