Tâm sự tình yêu: Chưa một lần nói yêu anh… Anh à, em chưa một lần nói yêu anh…Có lẽ, anh giận em lắm phải không? Đôi...

Tâm sự tình yêu: Yêu đơn phương có phải quá khó không anh khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình thậm chí đau đớn...

Tâm sự tình yêu: Khi bạn yêu đơn phương là khi bạn bước qua và để lỡ mất, có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ...