Kim Ngưu yêu quý, Có lẽ đây là những dòng cuối em viết cho anh, là sự phiền phức cuối cùng em mang đến, điều đó có nghĩa...