Gửi Ma Kết, Chàng trai can đảm làm rung động trái tim em lần nữa sau những nỗi đau thương tổn khó thành lời… Lâu lắm...

Ma Kết gửi Song Ngư, Thực sự thì anh cũng không biết phải nói làm sao, phải bắt đầu như thế nào, anh chỉ mong sau vài dòng...

Ai cũng nói Ma Kết là những kẻ mê công việc. Nếu một ngày họ trở thành đôi thì sao nhỉ? Mạnh mẽ và dễ nóng nảy Khi...