Với bạn, du lịch chính là một cách học về thế giới hay bạn sẽ mong chờ được nghỉ ngơi, thư giãn khi đi du lịch? Hè...