Sinh ra từ ngày 23/11 đến ngày 21/12, Nhân Mã được sự phù hộ của Thần Lửa, vì vậy mang tính cách đặc trưng của nhóm...

1. Nhân Mã cần những gì ở người yêu Nhân Mã trong tình yêu  thích phiêu lưu mạo hiểm, khao khát sự tự do để khám phá...

Nhân Mã là người thích phiêu lưu mạo hiểm,khao khát sự tự do.Vì điều đó tạo nhiều cơ hội cho Nhân Mã có thể khám phá...