Em trở về hẹn hò với cô đơn Em trở về hò hẹn với cô đơn Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ Chỉ còn những khúc...