Bàn tay anh ở đâu, sao không nắm lấy tay em? Đôi khi mệt mỏi muốn rũ cả tâm hồn và thể xác này, em áp chặt hai cánh tay...