Tâm sự tình yêu: Vợ trẻ con, không biết tôi lấy vợ hay đi ở đợ? Người ta bảo dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, vợ...