Không phải ngẫu nhiên mà tên cướp biển này là một Song Tử. Ngay từ lúc nhận vai, chắc hẳn, Johnny Depp cũng phải rất hào...