Tin Sao Việt – “Ngu như Trinh thì tôi cũng thích”. Không quá khi nhiều người phải thốt lên như vậy.. “Ngu như Ngọc...