Trong thuật tướng số, bói nốt ruồi cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết “vận mệnh” tốt, xấu của con người....