Tâm sự: Tình yêu học đường của tuổi trẻ như một cơn gió thoảng, như một nụ cười vương chút nắng thu… Tôi thường...