Xem Bói – Nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ. Thông thường ai cũng có nốt ruồi. Nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu,.....

Xem Bói – Nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ. Nốt ruồi phải thật đen hoặc thật đỏ mới tốt. Nốt ruồi đỏ còn gọi...