Thông thường ai cũng có nốt ruồi và nốt ruồi có màu vàng lạt hay màu nâu v.v. Xem bói nốt ruồi thấy rằng chúng phải...