Bói nốt ruồi nghiên cứu và tìm hiểu được rằng nốt ruồi ở các vị trí đuôi mắt, trên môi, khóe mắt, đầu mũi thường...