Có những chuyện không cần phải nói lời xin lỗi bởi thực tế, những việc bạn làm không hề sai. Nếu bạn phát hiện mình...