“Sai lầm của con người là quá khách khí với người lạ, quá hà khắc với người thân”, câu nói này làm tôi nghĩ đến...