Ngày đầu tiên anh rời xa em… Em đã đau đớn đến mức không thể nói một lời nào, dù ai có hỏi em sao vậy, em có chuyện...

Người ta thường đã chia tay làm sao trở thành bạn. Chúng ta bước đi trên hai con đường khác nhau. Mà vốn dĩ ” Đường...

Tâm sự của người chồng. Một ngày,thức dạy tôi cảm thấy hạnh phúc nhìn sang thấy một người đang nắm bên cạnh, ngoan...