Những người gặt hái được thành công trong cuộc sống là những người biết luật lệ của cuộc chơi và luôn có cho mình...